Alzheimer dementie

Dementie van het Alzheimertype is de meest voorkomende veroorzaker van dementie: twee derde van de mensen met dementie heeft deze vorm van dementie. Deze dementie wordt gekenmerkt door een geleidelijk verloop van de ziekte en begint met subtiele veranderingen in het psychische functioneren, met name lichte concentratieproblemen of lichte vergeetachtigheid. De geheugenstoornis kenmerkt zich door een inprentingsstoornis: de oudere met alzheimerdementie kan de informatie niet opslaan in zijn geheugen. Hierdoor is reproduceren van de informatie niet mogelijk en kan herkenning achteraf ook niet plaatsvinden; de informatie is immers afwezig in het geheugen. Het denktempo is niet vertraagd; dit geldt ook voor de motoriek. Soms begint deze dementie met alleen vage angstklachten, achterdocht, depressie, suïcidale gedachten of een scala aan lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor te vinden is. Het kan voorkomen dat de alzheimerdementie vooraf wordt gegaan door een periode van depressieve klachten zonder psychische oorzaak en dat deze na behandeling weer verdwijnen. Na een of twee jaar blijkt er vervolgens toch sprake van dementie.

 

De oudere met een beginnende alzheimerdementie laat vaak ‘façadegedrag’ zien: de oudere met dementie ontkent dat hij problemen met het geheugen heeft en lijkt er overheen te praten.

 

 

 

 

Bron: Hazelhof, T., Garenfeld, W., & Verdonschot, T. (2004). Dementie en psychiatrie in woord en beeld. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 logoRadboudumc    HAN Arnhem Nijmegen      IQ Nijmegen