Cursusinformatie

PostHBO EDOMAH

Sinds 2013 wordt de nieuwe postHBO cursus EDOMAH gegeven, waarin het goede van de bestaande cursus behouden is gebleven en veranderingen zijn doorgevoerd op basis van de ervaringen en resultaten van het implementatieonderzoek (Döpp et al 2011) . De nadruk is veel meer komen te liggen op de ergotherapeut die het EDOMAH programma wil toepassen, naast de inhoud van het EDOMAH programma.

Opbouw cursus

Vanaf het begin van de cursus is er aandacht voor implementatie van EDOMAH in de eigen regio en de bijbehorende ondernemersvaardigheden. Ergotherapeuten krijgen inzicht in de meerwaarde van EDOMAH binnen de dementiezorg in hun regio. Profileren en genereren van verwijzingen is belangrijk en zal gedurende de hele cursus regelmatig aan bod komen.

Daarnaast is vaardigheidstraining in EDOMAH met behulp van simulatiecontacten en reflectie op eigen handelen een heel belangrijk onderdeel van de cursus.

Coaching on the Job

Naast de 3 cursusdagen krijgt elke deelnemer 3 coaching on the job bezoeken van een ervaren EDOMAH coach uit hun eigen regio. Coaching on the job is gericht op het vergroten van het inzicht in eigen handelen en probleem oplossend vermogen aan de hand van eigen EDOMAH behandelingen. Coaching on the job heeft een persoonlijk karakter. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: persoonlijke kwaliteiten, dilemma’s en leerpunten van de deelnemer tijdens enerzijds de toepassing van EDOMAH en anderzijds veranderingen in de agenda, werkstructuur en acties om ergotherapie in de dementiezorg op de kaart te krijgen.

Prijs

De kosten voor de cursus bedragen €1595,00.

Kennisnetwerken

Alle deelnemers krijgen na het behalen van hun certificaat toegang tot een EDOMAH netwerk in hun eigen regio.

Het doel van de regiobijeenkomsten is tweeledig, enerzijds aansluiten bij een bestaand multidisciplinair dementienetwerk en samenwerking met andere professionals en hulpverleners in de regio bevorderen. Anderzijds de opbouw van een monodisciplinair EDOMAH netwerk voor intervisie over samenwerking en casuïstieken.

Tot slot kunnen alle deelnemers zich registreren op de EDOMAH website met contactgegevens en een persoonlijk profiel waardoor zij voor cliënten, verwijzers en andere hulpverleners vindbaar zijn.

Implementatiescholing

Ergotherapeuten die eerder de postHBO EDOMAH hebben gevolgd, kunnen een aparte implementatiescholing EDOMAH volgen. Deze implementatiescholing heeft grotendeels dezelfde inhoud als de herziene cursus, echter in een wat korter tijdsbestek.  Meer weten? kijk onder implementatie cursus