PostHBO cursus EDOMAH

Ervaringen cursisten

“Eindelijk weer eens een echt bruikbare cursusvoor de praktijk!”

 “In een zeer prettige sfeer leren om met dementerende en hun mantelzorger de  ergotherapiebehandeling zinvol vorm te geven.”

“Inspirerende cursus, effect in de praktijk is geweldig om te ervaren!”

 “Wanneer je aandacht geeft aan de emoties, waar een verhaal achter schuilt, verdwijnt de weerstand en komt er ruimte voor oplossingen en daarmee zelfmanagement van de mantelzorger en versterking van de eigenwaarde van de oudere met dementie.”

 “Een cursus met veel diepgang, ergotherapie op zijn best.”

  “De EDOMAH cursus zorgt ervoor dat je klaar gestoomd wordt om direct adequaat in de praktijk te kunnen handelen met deze doelgroep.”

Inhoud cursus

Kenmerkend voor de EDOMAH interventie is de systeembenadering; de oudere met dementie en de mantelzorger staan beiden centraal.

De basis en kracht van de EDOMAH interventie ligt in het verhaal en de beleving van de oudere met dementie en diens mantelzorger. U leert in kaart te brengen welke activiteiten voor hen belangrijk en betekenisvol zijn waar de mogelijkheden en moeilijkheden in het uitvoeren van deze activiteiten liggen. En op welke motieven van de mantelzorger u kunt aansluiten.
U leert om te gaan met verschillen in perspectief van de oudere met dementie en diens mantelzorger en gezamenlijk te komen tot doelstellingen en een plan van aanpak.

Motiverende gesprekstechnieken, herkenning van strategieën, coping  en gebruik van metaforen zijn belangrijk binnen de EDOMAH interventie. Hier is veel aandacht voor tijdens de cursus. Deze vaardigheden zullen met simulanten worden geoefend en er is ruimte voor de inbreng van eigen praktijkervaringen.

Naast inhoudelijke scholing gericht op het leren toepassen van de EDOMAH interventie, wordt aandacht besteed aan het implementeren van EDOMAH in de eigen regio en bijbehorende ondernemersvaardigheden. U krijgt inzicht in de meerwaarde van EDOMAH binnen de dementiezorg in uw regio en leert hoe u dit kunt uitdragen.

Coaching on the job

Na de 4 cursusdagen krijgt u persoonlijke begeleiding door een ervaren EDOMAH coach uit uw eigen regio. Deze zal u drie maal bezoeken op uw werkplek. De coaching is gericht op het vergroten van het inzicht in eigen handelen en het probleem oplossend vermogen aan de hand van uw eigen EDOMAH praktijkervaringen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: persoonlijke kwaliteiten, dilemma’s en leerpunten betreft de toepassing van EDOMAH enerzijds en anderzijds de veranderingen in werkstructuur en acties om ergotherapie in de dementiezorg op de kaart te krijgen.

Accreditatie

De EDOMAH-cursus is geaccrediteerd met 45  punten. De punten worden toegekend nadat u voldoet de eisen die tijdens de 3 cursusdagen worden gesteld én nadat u 3x coaching on the job heeft ontvangen.  De toegeschreven punten hebben betrekking op de periode dat u de cursus bij ons heeft gevolgd. Omdat de datum van de laatste CoJ bijeenkomst voor elke cursist anders is, worden de punten toegekend op de datum van de laatste cursusdag. Stichting ADAP hanteert hiervoor strikte regels, wij kunnen hier helaas niet van afwijken.

Prijs

De kosten voor de cursus inclusief coachingstraject bedragen €1595,-.

Kennisnetwerken

Na het behalen van uw certificaat kunt u zich aansluiten bij een van de EDOMAH netwerken. Deze kenniskringen organiseren met regelmaat regiobijeenkomsten gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking op het toepassen en implementeren van EDOMAH en de samenwerking met andere professionals in de dementiezorg.

Tevens kunt u zich als lid registreren op onze EDOMAH website met een persoonlijk profiel en uw contactgegevens waardoor u zichtbaar bent voor cliënten, verwijzers en andere hulpverleners. Op uw persoonlijke pagina kunt u deze instellingen naar eigen wens aanpassen.

Als EDOMAH lid mag u het logo voeren, ontvangt u de EDOMAH nieuwsbrief en krijgt u korting op door ons georganiseerde studiedagen.