Kennisnetwerk midden Nederland

Contactpersoon:
Astrid Guit
Ergotherapie Eemheuvel
T: 06-38095928
E: astrid@ergotherapie-eemheuvel.nl

Frequentie van de bijeenkomsten:
4 keer per jaar

Data:
Op maandag van 15:00 – 17:00 uur

Locatie:
Roulerend

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd

Doelen:
Intervisie, Casuïstiek bespreking, bekendheid EDOMAH programma in de regio vergroten