Kennisnetwerk Midden-Holland

separator

Het kennisnetwerk bestaat alleen uit ergotherapeuten die EDOMAH-geschoold zijn.

Het kennisnetwerk bestrijkt de volgende regio: Midden-Holland

Contactperoon:
Elvira Blanken
Koudstaal&Blanken
T: 06-13660121
E: elvira@koudstaalblanken.nl

Frequentie:

4 maal per kalenderjaar

Locatie:

Voorlopig digitaal

Accreditatie:

Is aangevraagd

Vormgeving van de bijeenkomsten:

Vormgeving van de bijeenkomsten:

Werkwijze om tot kwaliteitsverbetering te komen:

  • Casuïstiek bespreking: middels het methodisch bespreken van casuïstiek volgens richtlijnen (incidentmethode/richtlijn van CBO). De casuïstiek wordt op een methodische wijze uitgediept, waarbij er vanuit verschillende invalshoeken het probleem wordt bekeken en er vanuit de groep gedragsalternatieven worden aangedragen voor de oplossing van het probleem.
  • Bespreking van inhoudelijke onderwerpen gerelateerd aan EDOMAH. Tevens zal hier ook aandacht zijn voor de anderstalige poli. Er kunnen gastsprekers uitgenodigd worden om meer verdieping in onderwerpen te krijgen. Waar mogelijk zal de CBO module recente inzichten, richtlijnbespreking, 5 stappen methode of de CBO module intervisie toegepast worden.
  • Er zullen bijeenkomsten inhoudelijk worden voorbereid door deelnemers. Deze taak zal gerouleerd worden, zodat alle deelnemers evenveel inspanning leveren. Tijdens de bijeenkomst zal er verdieping van het onderwerp plaatsvinden, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de CBO methodes. Het groepslid dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding, zal beslissen welke methode het meest van toepassing is.
  • De voorbereiding voor de komende bijeenkomst zal twee weken voor de bijeenkomst rondgestuurd worden, zodat er tijdens de bijeenkomst verdieping gevonden kan worden.
  • Alle deelnemers zullen voor iedere vergadering landelijke en regionale informatie verzamelen en dit delen met de groep.

TOp