José Temmink

separator


José Temmink is in 1984 afgestudeerd aan de toenmalige Hogeschool Zuyd. Ze heeft twee jaar in de St Maartenskliniek gewerkt, vervolgens 8 jaar in Verpleeghuis Leythenrode, ruim 13 jaar bij thuiszorgorganisatie Vierstroom en sinds 2008 werkt ze bij Zorgpartners Midden Holland, zowel intramuraal als in de eerste lijn.

In 2009 heeft ze de cursus ergotherapie bij geriatrische patiënten met niet ernstige cognitieve stoornissen'gevolgd bij Maud Graff. Aansluitend hierop heeft ze in 2010 deelgenomen aan het onderzoek
landelijke implementatie en evaluatie van ergotherapie met ouderen met dementie en hun mantelzorger volgens het EDOMAH programma'.

Tijdens het onderzoek en daarna heeft ze ruime ervaring opgedaan in het behandelen volgens het EDOMAH programma. Sinds 2011 werkt ze als EDOMAH coach en is ze lid van de EDOMAH stuurgroep. Tevens is ze één van docenten van de implementatiecursus EDOMAH.

TOp