PostHBO cursus EDOMAH

separator

Ervaringen cursisten

“Eindelijk weer eens een echt bruikbare cursusvoor de praktijk!”

 “In een zeer prettige sfeer leren om met dementerende en hun mantelzorger de  ergotherapiebehandeling zinvol vorm te geven.”

“Inspirerende cursus, effect in de praktijk is geweldig om te ervaren!”

 “Wanneer je aandacht geeft aan de emoties, waar een verhaal achter schuilt, verdwijnt de weerstand en komt er ruimte voor oplossingen en daarmee zelfmanagement van de mantelzorger en versterking van de eigenwaarde van de oudere met dementie.”

 “Een cursus met veel diepgang, ergotherapie op zijn best.”

  “De EDOMAH cursus zorgt ervoor dat je klaar gestoomd wordt om direct adequaat in de praktijk te kunnen handelen met deze doelgroep.”

Inhoud cursus

Kenmerkend voor de EDOMAH interventie is de systeembenadering; de oudere met dementie en de mantelzorger staan beiden centraal.

De basis en kracht van de EDOMAH interventie ligt in het verhaal en de beleving van de oudere met dementie en diens mantelzorger. U leert in kaart te brengen welke activiteiten voor hen belangrijk en betekenisvol zijn waar de mogelijkheden en moeilijkheden in het uitvoeren van deze activiteiten liggen. En op welke motieven van de mantelzorger u kunt aansluiten.
U leert om te gaan met verschillen in perspectief van de oudere met dementie en diens mantelzorger en gezamenlijk te komen tot doelstellingen en een plan van aanpak.

Motiverende gesprekstechnieken, herkenning van strategieën, coping  en gebruik van metaforen zijn belangrijk binnen de EDOMAH interventie. Hier is veel aandacht voor tijdens de cursus. Deze vaardigheden zullen met simulanten worden geoefend en er is ruimte voor de inbreng van eigen praktijkervaringen.

Naast inhoudelijke scholing gericht op het leren toepassen van de EDOMAH interventie, wordt aandacht besteed aan het implementeren van EDOMAH in de eigen regio en bijbehorende ondernemersvaardigheden. U krijgt inzicht in de meerwaarde van EDOMAH binnen de dementiezorg in uw regio en leert hoe u dit kunt uitdragen.

Tarief cursus

€1995,-

TOp