Kennisnetwerk Haarlem en omstreken

separator

Contactpersoon:
Petra Veldt, ergotherapeut
SHDH Haarlem
Verpleeghuis Janskliniek Ridderstraat 32
2011 RS Haarlem
T: 06-23181894
T Secretariaat: 023-8914100
M: Petra.veldt@shdh.nl

Voor wie:
Ergotherapeuten, uit de regio Haarlem en omstreken, die de post HBO scholing “ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger”(EDOMAH) hebben gevolgd.

Doel van de bijeenkomsten:
De kwaliteit van zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers te behouden en te verbeteren.

Doelen voor 2014-2019:
1. Verbetering van kwaliteit van behandeling volgens het EDOMAH programma dmv intervisie
2. Verbeteren van kennis omtrent het ziektebeeld dementie dmv gastsprekers
3. Uitwisselen van kennis en ervaring mbt dementie
4. Uitwisselen van ervaringen met het werken met het EDOMAH programma in zijn algemeenheid
5. Uitwisselen praktische handvatten mbt behandeling van cliënten met dementie en hun mantelzorgers
6. PR van EDOMAH programma verbeteren, richting potentiële verwijzers, zodat de verwijsstroom beter op gang komt en blijft

Frequentie:

5 keer per jaar

Locatie:

Afwisselend in Velsen/Zandvoort/Haarlem

Accreditatie:

Accreditatie wordt jaarlijks aangevraagd.

Vormgeving van de bijeenkomsten:

Na opening door de voorzitter bespreken we kort de notulen en het reflectieverslag van de vorige bijeenkomst. Deel 1: Gastspreker 1 uur De bijeenkomst begint met een gastspreker, hiervoor is 1 uur de tijd. Vooraf is er vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de gastspreker. Eventueel kan dit ook een onderwerp zijn dat door één van de regiogroepsleden wordt uitgewerkt. De gastspreker heeft als doel onze kennis omtrent dementiezorg te vergroten alsmede ons netwerk te vergroten. De onderwerpen worden per bijeenkomst gepland en sluiten minimaal aan bij één van de specifieke doelen voor 2014-2019, zie hierboven. Deel 2: Casusbespreking 1,5 uur De ingebrachte casus wordt besproken volgens de incidentmethode of de methode casuïstiek bespreking. Na de bijeenkomst verstuurt degene die de casus inbrengt nog een reflectieverslag.

TOp