Coaching on the Job

separator

Aansluitend aan de cursus krijgt elke deelnemer 3 coaching on the job bezoeken van een ervaren EDOMAH coach uit de eigen regio.

De coaching is persoonlijk en vergoot het inzicht in het eigen handelen aan de hand van ingebrachte situaties uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De deelnemer stelt zelf zijn/haar agenda met bespreekpunten samen. Naast de inhoudelijke aspecten van het EDOMAH programma komen ondernemersvaardigheden van de deelnemer aan bod en biedt de coach ondersteuning in het uitdragen van EDOMAH binnen de eigen organisatie en netwerk

De coach gaat op zoek naar de eigen intrinsieke motivatie van de deelnemers en reikt hierbij passende strategieën aan. De combinatie van een persoonlijke aanpak, erkenning en doorvragen, wordt door de deelnemers gewaardeerd en is een stimulans om EDOMAH ook daadwerkelijk te implementeren binnen de eigen praktijk.

Wanneer er 3 coachingsmomenten hebben plaatsgevonden, worden automatisch de punten voor het kwaliteitsregister (stichting ADAP) toegekend. De deelnemers hoeft hier niets voor te doen.

TOp