Marjolein Thijssen

separator

Marjolein Thijssen is sinds 1998 afgestudeerd als ergotherapeut. Daarvoor heeft zij de opleiding tot verpleegkundige-A afgerond. Voor haar afstudeeropdracht aan de opleiding ergotherapie heeft zij de toepasbaarheid van de Occupational Performance History Interview (OPHI-II) en handleiding Observatie Wilsubsysteem (HOW) bij ouderen met dementie onderzocht. De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek en de instrumenten zijn opgenomen in de eerste en huidige versie van het EDOMAH programma.

Vanaf 2000 werkte Marjolein in de reguliere patiëntenzorg binnen de afdeling Revalidatie-Ergotherapie van het Radboud Universitair Medisch Centrum en als onderzoeksassistente binnen het promotie onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis volgens het EDOMAH-programma van Maud Graff. Ook heeft zij in die periode incompany trainingen gegeven in de toepassing van de COPM in de ergotherapiepraktijk en was zij betrokken bij implementatieactiviteiten daaromtrent.

Marjolein is betrokken als ontwikkelaar en docent bij de postHBO scholing over EDOMAH en Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson binnen ParkinsonNet. Van 2009-2011 was zij coach binnen de evaluatiestudie naar de implementatie van het EDOMAH-programma in Nederland van Carola Döpp. In dit onderzoek was Marjolein medeontwikkelaar van de implementatiestrategieën voor ergotherapeuten en coach voor de ergotherapeuten.

Marjolein is ontwikkelaar en docent van de huidige postHBO scholing: implementatie van EDOMAH en de postHBO scholing tot EDOMAH coach. Marjolein geeft lezingen en workshops op nationale en internationale congressen.

Sinds 2002 is Marjolein werkzaam als docent ergotherapie en onderzoeker aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Naast haar docentschap doet zij onderzoek naar de samenwerking tussen verpleegkundigen, semi-professionals , vrijwilligers en EDOMAH therapeuten, ontwikkelt zij scholing daartoe en evalueert deze.

Sinds 2014 is Marjolein werkzaam als projectleider van GeZonTh in Thermion, een eerstelijns academische leerwerkplaats in Lent waar veertien disciplines werkzaam zijn. GeZonTh richt zich op geïntegreerde zorg door professionals met behulp van interprofessionele samenwerking en –scholing.

TOp