Kennisnetwerk Noord- en Midden-Limburg

separator


Regio:
Noord- en Middenlimburg (‘grenslijn’ Roermond en omstreken)

Contactpersoon:
Nicole Ebus
Ergotherapie Reuver
T: 06-21227764
E: info@ergotherapiereuver.nl
I: www.ergotherapiereuver.nl

Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur

Samenwerking:
Landelijke en regionale veranderingen op het gebied van (ergotherapie en) dementie worden besproken. Per regio zijn ergotherapeuten aangesloten bij andere/ verschillende netwerken. Deze zijn niet regio-omvattend.

Frequentie:

Er vindt 4x per jaar een bijeenkomst plaats.

Locatie:

De Nieuwe Munt Adres: Lingsterhofweg 124-126, 5931 MB Tegelen

Accreditatie:

Nee

Vormgeving van de bijeenkomsten:

Het in kaart brengen van de Dementieketen in de regio Noord- en Midden Limburg. Gezamenlijk vormgeven aan het uitdragen van EDOMAH in de regio. Verdieping van nader te bepalen onderwerpen i.r.t. Ergotherapie en Dementie. Intercollegiale toetsing a.d.h.v. casuïstiekbespreking. Gewerkt wordt met de CBO methodieken ‘casuïstiek bespreken’ en ‘module recente inzichten’.

TOp